Фючър Монтана

Сдружение Фючър е неправителствена организация в обществена полза , учредено е през 2005 г.

Нашата мисия:

  • Да вникваме в проблемите на местно и регионално и национално ниво и да намираме решения
  • Развитие на гражданското общество
  • Доброволчество и работа с младите хора
  • Работа с уязвими и маргинализирани групи
  • проучвания, анализи и оценки
  • регионално и местно планиране
  • управление на проекти и програми
 • консултации и техническа помощ за местната власт и бизнеса
 • обучения, ориентирани към представители на публичната администрация, бизнеса и НПО и младежи .
 • организиране на конференции,семинари и обучения и други публични прояви
 • организиране на информационни и дарителски кампании

Екипът на Сдружение Фючър е работил по различни национални и европеиски програми и проекти , както и с общини и Неправителствени организации.